cuộc sống của người dân Triều Tiên phần nào được cải thiện

TULAR:
Nếu tình hình được quản lý hiệu quả trong tương lai

những người cam chịu cái chết chứ không phải sự sống

TULAR:
Triều Tiên hẳn đã thực hiện kiểm soát thông tin to lớn

thì cái chết của ông có thể đóng vai trò là một biến số quan trọng trong tương lai của Triều Tiên

TULAR:
Triều Tiên nói rằng họ không chấp nhận lời chia buồn

Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ về các biện pháp tiếp theo sau cái chết của Kim Jong-il

TULAR:
đồng thời cho mọi người biết rằng chúng ta sẽ đáp trả những hành động khiêu khích bằng sự trừng phạt

kể cả viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc> (《The End of the Game》

TULAR:
ích kỷ và tham lam và dẫn đến sự chia rẽ vĩnh viễn

thì cái đói của người dân không thể được giải quyết một cách cơ bản

TULAR:
Mặc dù miền Nam có lợi thế kinh tế như vậy

kêu gọi sự đoàn kết của tất cả các lực lượng chính trị

TULAR:
thì đó là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta hoàn toàn không biết về nó